ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREMiędzynarodowa Energetyka
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
23.08.2012r. 12:23

Na rynku energetycznym tworzy się nowa sytuacja, w której najprawdopodobniej kończy się okres dominacji Europy w transakcjach przejęć i połączeń w branży. Do głosu dochodzą także rynki rozwijające się.
Autor: Włodzimierz Lewandowski - PGE Polska Grupa Energetyczna SA ("Pod parasolem" - nr 5 /2012)
02.07.2012r. 13:36

Systemowy przesył energii elektrycznej za pośrednictwem morskich sieci elektroenergetycznych nie był w Polsce rozwijany do końca XX w.
Autorzy: Bogdan Gutkowski, Mariusz Witoński, Remigiusz Joeck ("Czysta Energia" - nr 6/2012)
19.06.2012r. 14:35

Japonia od wielu lat znana jest na świecie jako kraj o znikomych ilościach złóż surowców naturalnych i jednocześnie kraj o niezwykle wysokiej konsumpcji energii. Jej całkowite zużycie wyniosło w Japonii w 2010 ok. 500 milionów ton odpowiednika ropy naftowej.
Autor: Małgorzata Citko, Instytut Jagielloński
13.06.2012r. 14:31

Okrągła rocznica uruchomienia pierwszego ogniwa kaskady wołżańskich hydroelektrowni stała się okazją dla przypomnienia tego interesującego rozdziału historii energetyki Kraju Rad. Realizacja gigantycznego planu „socjalistycznej rekonstrukcji” rzeki Wołga miała być kolejnym etapem budowy drogi ku „świetlanej” przyszłości. Choć burzliwe dzieje tego przedsięwzięcia są pełne wielkich dokonań, nasuwają niestety również i gorzkie refleksje.
Autor: Piotr Olszowiec ("Energia Gigawat" - nr 4-5/2012)
17.05.2012r. 12:55

Regulacja w Wielkiej Brytanii w wielu aspektach uznawana jest za wzorcową dla rozwiązań wdrażanych w innych krajach. Regulacja realizowana przez Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM), w obszarze dystrybucji, dotyczy 14 operatorów systemu dystrybucyjnego.
Autorzy: Włodzimierz Lewandowski - PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Bartłomiej Mroczek - PGE Dystrybucja SA
07.05.2012r. 14:38

Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
W referacie przedstawiono przegląd artykułów, nadesłanych do nowego czasopisma IAEE „Ekonomika Energii i Środowiskowej Polityki”. W nowej polityce Unii Europejskiej ekonomika energii i związane z nią zagadnienia środowiskowe będą nadal odgrywać istotną rolę zarówno w skali lokalnej jak i w kontekście globalnym. Dwoma kluczowymi celami EEEP jest zachęcenie do użytecznych badań ekonomicznych w obszarze energii i środowiska oraz wspieranie lepszych ocen politycznych dla decydentów.
(„Rynek Energii” – kwiecień 2012)
07.05.2012r. 12:46

Poniższy raport, przygotowany przez analityków Instytutu Jagiellońskiego, wieloaspektowo naświetla problem polityki energetycznej mocarstw. W pierwszej części dyskutowany jest globalny kontekst współpracy energetycznej w obszarze
Arktyki, w drugiej pokazano znaczenie zagadnienie dla strony rosyjskiej, w trzeciej – dla amerykańskiej. W podsumowaniu przedstawiono wnioski, w tym potencjalne konsekwencje umowy dla Polski.
Autorzy: Andrew Haggard, Malwina Haggard, Michał Jarocki, Julia Maciejewska, Dominik Smyrgała (red.), Instytut Jagielloński
04.05.2012r. 14:17

Z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika jednoznacznie, że światowe zapotrzebowanie na węgiel będzie w najbliższych latach wzrastać, a za ten trend odpowiedzialne będą przede wszystkim kraje rozwijające się.
Opr. Emil Różański ("Polska Energia" - nr 4/2012)
30.04.2012r. 13:33

Na liście największych światowych elektrowni węglowych królują siłownie chińskie. Największa jednostka działa na Tajwanie, chińskiej wyspie, którą lokalne władze uważają za niepodległe państwo
Autor: Wojciech Kwinta ("Polska Energia" - marzec 2012)
25.04.2012r. 15:05

We wszystkich krajach na świecie energia jest strategicznym produktem co oznacza, że występuje korelacja pomiędzy poziomem jej zużycia czy wielkością posiadanych zasobów a rozwojem gospodarczym społeczeństw. W związku z powyższym zagwarantowanie jej produkcji należy do priorytetowych zadań rządu każdego kraju. Energetyka stanowi więc bazę, na której opiera się nowoczesny przemysł i gospodarka.
Autor: dr Ewelina Kochanek ("Energetyka" - nr 3-4/2012)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE