ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREMiędzynarodowa Energetyka
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
05.12.2013r. 13:50

Przed ukraińską energetyką stoi szereg nierozwiązanych wyzwań. Nawiązując do bardzo interesującej opinii Pana Andrzeja Szcześniaka wyrażonej między innymi na CIRE, chcemy pokrótce zaprezentować kilka spostrzeżeń na temat obszarów, z którymi ukraińska energetyka ma lub będzie miała problemy.
Autorzy: Jan Ślifierz I Marian Ślifierz – MS Consulting
07.11.2013r. 13:00

W związku z wprowadzaniem dyrektyw Unii Europejskiej istnieje konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie tych źródeł energii jest związane z obowiązkiem postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W Polsce zasada ta jest zapewniona w art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiono charakterystykę tych źródeł, zasoby ważniejszych kopalin oraz ich udział w ogólnej strukturze zużycia energii pierwotnej w polskiej gospodarce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przeanalizowano produkcję i zużycie energii odnawialnej według źródeł wytwarzania.
Autorzy: Anna Konstanciak, Silvie Brožová, Pavlina Pustějovská ("Rynek Energii" - nr 4/2013)
25.09.2013r. 13:46

W pierwszych miesiącach br. lub w niektórych przypadkach już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku odbiorcy energii elektrycznej otrzymali od swoich dostawców energii pisma zawierające informację dot. podwyżki cen o średnio 12,2%.
Autor: dr Karolina Jankowska - Centrum Badań Polityki Ekologicznej, Wolny Uniwersytet w Berlinie ("Czysta Energia" - nr 8/2013)
03.09.2013r. 13:06

Islandia jest wyspą o powierzchni 103.000 km2 i liczbie ludności zaledwie około 320 000. Usytuowanie na uskoku atlantyckim czyni ją jednym z najaktywniejszych terenów tektonicznych na świecie. Znajduje się tu ponad 200 wulkanów i 600 gorących źródeł, a 20 złóż podziemnych wód posiada temperaturę 150 do 250 ͦ C.
Opracowano na podstawie artykułu Koroliow J. „Obzor i analiz razwitija energetyki Isłandii”, Energetik 3/2012
("Energia Gigawat" - nr 6-7/2013)
16.07.2013r. 14:37

Iran dysponuje zasobami ropy plasującymi go na czwartym miejscu w świecie, natomiast na drugim pod względem wielkości zasobów gazu. Sankcje międzynarodowe nałożone na Iran ze względu na jego kontrowersyjny program nuklearny wpłynęły także na jego sektor energetyczny. Brak zagranicznych technologii, a także inwestycji, znacząco dotknęło irańską energetykę.
Autor: Barbara Cieszewska ("Energetyka" 5/2013)
14.05.2013r. 13:55

W artykule podjęto próbę określenia ram do przedefiniowania polskiej polityki energetycznej wobec nowych wyzwań i fiaska polityki energetyczno – klimatycznej Unii Europejskiej. Odniesiono się do analiz i artykułów dyskusyjnych dotyczących polityki i głównych wyzwań stojących przed energetyką w dobie rewolucji informacji i wiedzy przy równoczesnym oddziaływaniu kryzysu globalnej gospodarki. Podano zarys i obecny stan realizacji polityki energetyczno-klimatycznej UE, przedstawiono prognozę ewolucji energetyki światowej w perspektywie 2035 i możliwy wpływ nadchodzącej rewolucji ITC w elektroenergetyce związanej z budową sieci inteligentnych. W podsumowaniu zamieszczono odpowiedzi na pytania sformułowane przez prof. J.Popczyka dotyczące kluczowych spraw w polskiej elektroenergetyce.
Autor: dr inż. Wojciech Myślecki
26.03.2013r. 13:26

Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
Produktywność przemysłu jest dynamiką, przynoszącą korzyści społeczeństwu podnosząc standard życia, długowieczność oraz w ogólności jakość życia. Niestety uboczne skutki aktywności przemysłu odbijają się szkodliwie na lokalnym i globalnym środowisku i konieczne jest podjęcie działań dla ograniczenia tego zjawiska.
dr inż. , docent Henryk Wojciechowski („Instal” – nr 3/2013)
13.11.2012r. 14:00

Unia Europejska i Australia podjęły starania zmierzające do stworzenia największego na świecie rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dzięki funkcjonowaniu międzykontynentalnej platformy wymiany uprawnień przedsiębiorcy będą mogli korzystać z jednostek australijskich i europejskich w obydwu systemach na równych zasadach
Autorzy: Katarzyna Kłaczyńska, Grzegorz Pizoń, Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy
06.11.2012r. 12:53

Występujące w połączonym systemie elektroenergetycznym przepływy karuzelowe (nieplanowane przepływy wyrównawcze między poszczególnymi obszarami systemu) można ograniczyć lub nawet wyeliminować za pomocą przesuwników fazowych. Artykuł omawia wybrane wyniki badań, których głównym celem było określenie możliwości regulacji przepływów mocy przez transgraniczne połączenia synchroniczne krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) za pomocą przesuwników fazowych instalowanych w liniach wymiany KSE.
Autorzy: Roman Korab, Robert Owczarek ("Rynek Energii" - nr X / 2012)
04.10.2012r. 15:28

Republika Serbii po wyniszczających gospodarkę latach 90 XX wieku i niestabilnej politycznie pierwszej dekadzie XXI wieku jest na poziomie kreowania odpowiednich ram swojej strategii energetycznej. Głównym celem Belgradu jest zrealizowanie poszczególnych priorytetów przyjętej w 2005 roku „Strategii rozwoju sektora energetycznego Republiki Serbii do roku 2015”.
Autor: Wiktor Hebda ("Energetyka" - nr 9/2012)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE