ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREMiędzynarodowa Energetyka
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
15.01.2014r. 11:47

"Apylanka" to po litewsku objazd, z reguły nienajlepiej oznakowany, co często prowadzi do pomylenia drogi i konieczności zawracania. W referendum towarzyszącym ostatnim wyborom parlamentarnym na Litwie - Litwini zdecydowali, że nie chcą ma swoim terytorium energetyki jądrowej. Nie wiadomo, czy była to autonomiczna i samodzielna decyzja społeczeństwa litewskiego, czy też zostali podpuszczeni i zręcznie wymanewrowani.
Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - nr 11/2013)
10.01.2014r. 14:13

Chińska polityka energetyczna ma nadrzędne znaczenie w całej gospodarce i jest integralną składową bardzo spójnej – i dalekosiężnej – strategii rozwoju Państwa Środka. Widać w niej zarówno rosnącą globalną pozycję Chin jak i coraz większą dbałość o zrównoważenie i trwałość wewnętrznego rozwoju.
Autor: prof. Bogdan Góralczyk - Uniwersytet Warszawski. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
02.01.2014r. 13:43

Po naszym ostatnim tekście o problemach, z jakimi boryka się ukraińska energetyka, zdecydowaliśmy się pokrótce przedstawić wyzwania stojące przed sektorem naszego zachodniego sąsiada. Oczywiście są to kłopoty zupełnie innej rangi, ale należy pamiętać, że Niemcy zdecydowały się na bardzo poważną, długofalową transformację swojej energetyki. To również rodzi wiele problemów.
Autorzy: Jan Ślifierz, Marian Ślifierz – MS Consulting.
05.12.2013r. 13:50

Przed ukraińską energetyką stoi szereg nierozwiązanych wyzwań. Nawiązując do bardzo interesującej opinii Pana Andrzeja Szcześniaka wyrażonej między innymi na CIRE, chcemy pokrótce zaprezentować kilka spostrzeżeń na temat obszarów, z którymi ukraińska energetyka ma lub będzie miała problemy.
Autorzy: Jan Ślifierz I Marian Ślifierz – MS Consulting
07.11.2013r. 13:00

W związku z wprowadzaniem dyrektyw Unii Europejskiej istnieje konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie tych źródeł energii jest związane z obowiązkiem postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W Polsce zasada ta jest zapewniona w art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiono charakterystykę tych źródeł, zasoby ważniejszych kopalin oraz ich udział w ogólnej strukturze zużycia energii pierwotnej w polskiej gospodarce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przeanalizowano produkcję i zużycie energii odnawialnej według źródeł wytwarzania.
Autorzy: Anna Konstanciak, Silvie Brožová, Pavlina Pustějovská ("Rynek Energii" - nr 4/2013)
25.09.2013r. 13:46

W pierwszych miesiącach br. lub w niektórych przypadkach już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku odbiorcy energii elektrycznej otrzymali od swoich dostawców energii pisma zawierające informację dot. podwyżki cen o średnio 12,2%.
Autor: dr Karolina Jankowska - Centrum Badań Polityki Ekologicznej, Wolny Uniwersytet w Berlinie ("Czysta Energia" - nr 8/2013)
03.09.2013r. 13:06

Islandia jest wyspą o powierzchni 103.000 km2 i liczbie ludności zaledwie około 320 000. Usytuowanie na uskoku atlantyckim czyni ją jednym z najaktywniejszych terenów tektonicznych na świecie. Znajduje się tu ponad 200 wulkanów i 600 gorących źródeł, a 20 złóż podziemnych wód posiada temperaturę 150 do 250 ͦ C.
Opracowano na podstawie artykułu Koroliow J. „Obzor i analiz razwitija energetyki Isłandii”, Energetik 3/2012
("Energia Gigawat" - nr 6-7/2013)
16.07.2013r. 14:37

Iran dysponuje zasobami ropy plasującymi go na czwartym miejscu w świecie, natomiast na drugim pod względem wielkości zasobów gazu. Sankcje międzynarodowe nałożone na Iran ze względu na jego kontrowersyjny program nuklearny wpłynęły także na jego sektor energetyczny. Brak zagranicznych technologii, a także inwestycji, znacząco dotknęło irańską energetykę.
Autor: Barbara Cieszewska ("Energetyka" 5/2013)
14.05.2013r. 13:55

W artykule podjęto próbę określenia ram do przedefiniowania polskiej polityki energetycznej wobec nowych wyzwań i fiaska polityki energetyczno – klimatycznej Unii Europejskiej. Odniesiono się do analiz i artykułów dyskusyjnych dotyczących polityki i głównych wyzwań stojących przed energetyką w dobie rewolucji informacji i wiedzy przy równoczesnym oddziaływaniu kryzysu globalnej gospodarki. Podano zarys i obecny stan realizacji polityki energetyczno-klimatycznej UE, przedstawiono prognozę ewolucji energetyki światowej w perspektywie 2035 i możliwy wpływ nadchodzącej rewolucji ITC w elektroenergetyce związanej z budową sieci inteligentnych. W podsumowaniu zamieszczono odpowiedzi na pytania sformułowane przez prof. J.Popczyka dotyczące kluczowych spraw w polskiej elektroenergetyce.
Autor: dr inż. Wojciech Myślecki
26.03.2013r. 13:26

Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
Produktywność przemysłu jest dynamiką, przynoszącą korzyści społeczeństwu podnosząc standard życia, długowieczność oraz w ogólności jakość życia. Niestety uboczne skutki aktywności przemysłu odbijają się szkodliwie na lokalnym i globalnym środowisku i konieczne jest podjęcie działań dla ograniczenia tego zjawiska.
dr inż. , docent Henryk Wojciechowski („Instal” – nr 3/2013)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE