ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREMiędzynarodowa Energetyka
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
19.04.2018r. 05:36

Janusz Smardz - Dyrektor Zakładu Usług Doradczych, Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Jakub Jaworski - Specjalista ds. energetycznych, Agencja Rynku Energii SA ("Nowa Energia" - 2/2018)
W 2017 r. na rynku hurtowym wytwórcy energetyki zawodowej sprzedali ogółem ok. 140 TWh energii, czyli o 3,5% mniej niż w roku 2016. Zarówno w 2016 r. jak i w 2017 r. podstawową formą handlu hurtowego energią elektryczną w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, była sprzedaż w ramach rynków regulowanych, gdzie dominujące znaczenie miała giełda energii oraz sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu.
16.06.2015r. 14:03

dr Przemysław Zaleski
W połowie października 2014 r. KE przedstawiła listę priorytetowych projektów energetycznych, które mają otrzymać dofinansowanie unijne. Lista dotyczy 248 priorytetowych projektów energetycznych, w latach 2014-2020 z nowego funduszu infrastrukturalnego Connecting Europe Facility (CEF) na łączną kwotę 5,8 mld euro. Kluczem do otrzymania dofinansowania są dwa warunki. Po pierwsze - projekt musi być zrealizowany w warunkach komercyjnych, czyli w przetargach. Po drugie - musi wpisywać się w politykę integracji, tj. poprawę bezpieczeństwa dostaw, czy integrację z europejskim rynkiem energii.
("Nowa Energia" - nr 2-3/2015)
01.12.2014r. 13:30

Niemcy są uważane za trzecią gospodarkę świata i pierwszą gospodarkę Unii Europejskiej. Biorąc jednak pod uwagę konsumpcję energii pierwotnej z wolumenem wielkości 325 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej w 2013 roku, są dopiero na siódmym miejscu, za Chinami, USA, Federacją Rosyjską, Indiami, Japonią, Kanadą, a przed Francją, Iranem, Brazylią, Koreą Płd., Francją, Arabią Saudyjską, Wielką Brytanią, Meksykiem i Włochami.
Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - nr 10-11/2014)
15.10.2014r. 04:49

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie funkcjonowania rynku wymiany międzysystemowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz odpowiedzenie na pytanie, jak wygląda metodyka oraz logistyka zarządzania handlem transgranicznym energią z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego.
Autor: Dawid Klimczak - ENEA Trading Sp. z o.o. ("Energetyka" - wrzesień 2014)
30.07.2014r. 13:53

Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
Nowe uwarunkowania technologiczne, zmiana zachowań rynkowych, częstsze anomalie klimatyczne oraz nowe regulacje i polityki kształtują już dziś przyszłość systemów elektroenergetycznych. Prawidłowość taka w skali globalnej zachodzi zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się . Wiele elementów polityki, regulacji, rynków energii oraz koszt i osiągi nowych i istniejących technologii utrudnia traktowanie zachodzących procesów w kategorii towaru przez jego oferenta, planistę lub inwestora.
("Energetyka" - nr 6/2014)
07.05.2014r. 14:10

Większość światowych gospodarek stawia sobie za główny cel utrzymanie niskich cen energii i przez to zwiększanie konkurencyjności. Ochrona środowiska spada na dalszy plan. Podczas gdy największe gospodarki świata bazują i będą bazować na paliwach kopalnych, Europa idzie pod prąd. Samodzielnie realizacja scenariusza zeroemisyjnego może doprowadzić do sytuacji, w której całość unijnej emisji będzie stanowić zaledwie 14-15% tego, co wypuszczą do atmosfery Chiny. Nasuwa się pytanie: kto za to zapłaci i jak zmieni się gospodarcza mapa świata?
Autor: dr inż. Andrzej Sikora - Wydział Wiertnictwa, Ropy i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. ("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 2/2014)
24.01.2014r. 14:22

Nie chodzi bynajmniej o odkrycie nowego prądu morskiego na północnym Atlantyku. Wystarczy, że są tam już Prądy Norweski i Grenlandzki. Islandia chce na dnie oceanu ułożyć kabel, aby przesyłać nim energię do Europy. To będzie nowy prąd islandzki na Atlantyku
Autor: Andrzej Hołdys - publicysta „Wiedzy i Życia” ("Polska Energia" – nr 12/2013)
15.01.2014r. 11:47

"Apylanka" to po litewsku objazd, z reguły nienajlepiej oznakowany, co często prowadzi do pomylenia drogi i konieczności zawracania. W referendum towarzyszącym ostatnim wyborom parlamentarnym na Litwie - Litwini zdecydowali, że nie chcą ma swoim terytorium energetyki jądrowej. Nie wiadomo, czy była to autonomiczna i samodzielna decyzja społeczeństwa litewskiego, czy też zostali podpuszczeni i zręcznie wymanewrowani.
Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - nr 11/2013)
10.01.2014r. 14:13

Chińska polityka energetyczna ma nadrzędne znaczenie w całej gospodarce i jest integralną składową bardzo spójnej – i dalekosiężnej – strategii rozwoju Państwa Środka. Widać w niej zarówno rosnącą globalną pozycję Chin jak i coraz większą dbałość o zrównoważenie i trwałość wewnętrznego rozwoju.
Autor: prof. Bogdan Góralczyk - Uniwersytet Warszawski. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
02.01.2014r. 13:43

Po naszym ostatnim tekście o problemach, z jakimi boryka się ukraińska energetyka, zdecydowaliśmy się pokrótce przedstawić wyzwania stojące przed sektorem naszego zachodniego sąsiada. Oczywiście są to kłopoty zupełnie innej rangi, ale należy pamiętać, że Niemcy zdecydowały się na bardzo poważną, długofalową transformację swojej energetyki. To również rodzi wiele problemów.
Autorzy: Jan Ślifierz, Marian Ślifierz – MS Consulting.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE